notariat snagov
Despre noi Servicii Legislatie Intrebari Utile Contact
Despre noi


Informare: incepand cu data de 18.01.2023 activitatea notariatului este suspendata, detalii la Contact      

Biroul Notarului Public Dumitru Diaconescu desfăşoară activitate notarială începând cu anul 1998, în baza Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 37/C/1998. Biroul este operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 5644 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
        Potrivit Legii 36/1995, activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea. Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. 
       Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege. 
       Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

sediul birouluigrădinagrădinasala de aşteptare (1)
sala de aşteptare (2)
Concept & Creation
notariat snagov
notariat snagov notar diaconescu diaconescu dumitru notar public diaconescu snagov notar snagov birou diaconescu notar din snagov proceduri succesorale birou notarial birou notar acte notariale notari din snagov notariat din snagov