notariat snagov
Despre noi Servicii Legislatie Intrebari Utile Contact
Succesorale

  - dezbateri succesorale finalizate cu eliberarea certificatului de calitate mostenitor, de mostenitor sau de legatar   

Succesiunile implică procedura succesorală notarială pentru emiterea unui certificat de moştenitor legal/testamentar, a unui certificat de calitate de moştenitor sau a unui certificat de executor testamentar, precum şi procedura prealabilă dezbaterii succesorale în instanţă, pentru emiterea unei încheieri cu privire la rezultatul verificărilor în registrele succesorale notariale ţinute de Camera Notarilor Publici şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

- redactarea si autentificarea partajelor voluntare intre parti;
- redactarea si autentificarea declaratiilor de acceptare, renuntare, neacceptare (dupa caz) a mostenirii;
- redactarea si autentificarea testamentelor.   

Concept & Creation
notariat snagov
notariat snagov notar diaconescu diaconescu dumitru notar public diaconescu snagov notar snagov birou diaconescu notar din snagov proceduri succesorale birou notarial birou notar acte notariale notari din snagov notariat din snagov